Jaký stupeň krytí (IP) zvolit?

 

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice poté označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

 

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

stupeň ochrana před nebezpečným dotykem ochrana před vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12×12 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

 

 

 

 

 

 

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

stupeň ochrana před vniknutí vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9

Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

 

Jaký stupeň krytí IP si vybrat?

Závisí to na tom, kde bude váha použita a zda může přijít do kontaktu s vodou nebo zda-li bude umístěna v extrémně prašném prostředí. Pro standardní umístění v temperovaných výrobních halách, kde není vlhko ani příliš prašné prostředí a nehrozí riziko, že váha přijde do styku s vodou, příliš stupeň krytí řešit nemusíte - vyhoví prakticky jakékoli provedení váhy z naší nabídky. 

V případě existujícího rizika, že váha přijde to styku s vodou - váha bude stát venku, ve vlhkém prostředí, budou na ni kladeny vysoké nároky z hlediska hygieny (časté mytí vodou - např. v potravinářských provozech), nebo bude umístěna v extrémně prašném prostředí - zvolte váhu s krytím IP-65 a vyšším. Elektronika váhy bude chráněna před nežádoucími vlivy a odmněnou Vám bude bezproblémový provoz a dlouhá životnost měřidla = ušetříte čas i peníze.

 

Potřebujete měřit hmotnost v extrémně prašném nebo mokrém prostředí?
Potřebujete voděodolnou váhu s ochranou proti vysokotlakým a vysokoteplotním postřikům až do 80°C? 

I pro Vás máme řešení - voděodolnou váhu CAS FW 500 s krytím IP69K.

 

vodeodolne-vahy.jpg