Jaký je rozdíl mezi externím a interním justováním?

 

Externí justování (někdy označované jako externí kalibrace)

Nastavení parametrů váhy se provádí pomocí etalonových závaží, která si můžete k Vaší váze dokoupit, včetně kalibračního listu akreditované laboratoře, čímž si zajistíte jeho prokazatelnou návaznost. Případně můžete pro zajištění tohoto výkonu využít služeb pověřené servisní organizace, vlastnící navázané etalony.

Volba správného závaží a jeho třída přesnosti je závislá zejména na třídě přesnosti váhy – tedy čím přesnější máme váhu, tím přesnější závaží musíme použít.

 

Přesnějším závažím rozumíme závaží s menšími maximálními dovolenými chybami.

 

Obecně můžeme říci, že závaží použité pro justování (seřízování) váhy by mělo být o řád (10x) přesnější, než-li samotná váha.

Externí justování není pro uživatele měřidla dostupné u všech modelů vah, některé váhy vyžadují servisní zásah proškoleného technika či odbornou demontáž pro přepnutí justovacího přepínače, zejména u stanovených (ověřitelných) měřidel je možnost seřízení vždy uzamčena a manipulace s justovacím přepínačem je chráněna plombou či ověřovací značkou tak, aby nedocházelo k manipulaci s nastavením parametrů váhy – u těchto vah můžete pomocí etalonů ověřovat „pouze" jejich správnost.

 

Uživatelské externí justování je využíváno převážně u technologických vah (nestanovených měřidel) s nižší maximální váživostí, především tedy u různých modelů laboratorních vah apod.

Nelze též předpokládat, že by uživatel měřidla disponoval např. odpovídajícím množstvím etalonového závaží potřebného pro nastavení parametrů váhy o váživosti 10.000 kg, pravidelně zajišťoval jeho návaznost či neustále zvyšoval odbornou způsobilost svých zaměstnanců a tím neúměrně navyšoval náklady na provoz svých měřidel.

 

Pro tyto externí výkony je výhodnější využít služeb pověřené servisní organizace disponující navázaným etalonovým závažím a odborně způsobilým personálem.

 

Interní automatické justování (někdy označované jako automatická interní kalibrace)

Vnitřní automatické justování je využíváno především u vyspělejších modelů analytických, laboratorních, vysokokapacitních, lékárenských a zlatnických vah.

Tyto modely mají vyšší pořizovací cenu, kterou ovšem svým majitelům vrací uživatelským komfortem, kdy k nastavení parametrů váhy dochází automaticky, pomocí interního „motorového” závaží, např. v závislosti na okolní teplotě či v nastavených časových intervalech. K seřízení váhy nepotřebujete externí závaží ani zásah servisního technika, což oceníte např. při následném ověřování vah Českým metrologickým institutem – váha bude bez problémů ověřena a odpadnou Vám starosti i výdaje spojené s návštěvou servisního technika, který by musel Vaši nevyhovující váhu seřídit pomocí navázaných etalonů.

 

Tyto váhy přináší precizní a reprodukovatelné výsledky měření právě díky opětovné automatické kontrole a nastavení parametrů váhy – interním justováním.

 

Správnost měření ovlivňuje jakost Vašich výrobků, ale též mnoho věcí z Vašeho každodenního života – kvalitu potravin, které denně konzumujete …, má dopad na barvu oblečení, které nosíte …, ovlivňuje kvalitu Vaší oblíbené zubní pasty i mýdla, které používáte ve své domácnosti … atd.