Jaká je platnost kalibrace a ověření?

Platnost kalibrace váhy

Lhůtu platnosti kalibrace pracovního měřidla si stanovuje, dle zákona o metrologii, uživatel měřidla – s ohledem na jeho vlastnosti, s přihlédnutím ke stáří měřidel, vlastním poznatkům o stabilitě měřidla a reprodukovatelnosti výsledků měření, podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, doporučení výrobce nebo pověřené osoby provádějící kalibrace či justování měřidel ve vaší společnosti.

Rozhodnutí o platnosti kalibrace je velmi zodpovědné a nelze jej učinit bez znalosti a posouzení výše uvedených faktorů – uživatel měřidel zodpovídá za jejich metrologickou správnost.

 

Naše doporučení: nedoporučujeme stanovit lhůtu platnosti kalibrace delší, než-li je zákonem stanovená lhůta pro ověřování měřidel. Má to své opodstatnění – stanovená měřidla, která se ověřují, podstupují proces, který se nazývá „schválení typu". Při tomto procesu jsou, mimo jiné, posuzovány metrologické vlastnosti jednotlivých měřidel a také skutečnost, zdali si své metrologické vlastnosti měřidlo udrží po celou dobu platnosti ověření, která činí 2 roky. Nestanovená měřidla, tedy váhy, které se kalibrují (neověřují), tento proces nepodstupují, mohou mít méně kvalitní snímače zatížení i řídící elektroniku a nemusí si tedy své metrologické vlastnosti dlouhodobě udržet. Optimální lhůta platnosti kalibrace pro tato měřidla je 1 rok, 2 roky jsou již často na hraně a stanovení lhůty platnosti kalibrace delší, nežli 2 roky, nemůžeme rozhodně doporučit. 

Na českém trhu se nahází nespočet vah, které neměří správně ani bezprostředně po jejich seřízení – chyba v řádu několika (někdy i desítek) dílků či neakceptovatelná excentrická chyba, nejsou žádnou výjimkou. S jakou chybou tyto váhy měří po několika dnech, týdnech či měsících používání, si jen těžko představit. Nespoléhejte pouze na „papírové parametry" jednotlivých měřidel – není váha, jako váha i přesto, že na „papíře" vypadají parametry totožně. Měřidla, která nepracují korektně do naší nabídky nezařazujeme, případně ukončíme jejich prodej v případě, že se u nich nějaká neakceptovatelná chyba projeví. 

 

Platnost ověření váhy

Doba platnosti ověření se začíná počítat od 1. ledna roku následujícího po roce ověření.
Lhůta platnosti činí 2 roky.

Pokud se vydává k měřidlu ověřovací list, doba platnosti se počítá ode dne vydání ověřovacího listu.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (neplést s ověřovacím listem) nemá žádný vliv na způsob počítání lhůty platnosti ověření a je vystavováno na základě požadavků uživatelů měřidel – jedná se o nadstandardní (nepovinný*) placený úkon, který je nutno objednat zároveň s ověřením měřidla.

*nemá právní vymahatelnost, směrodatné a plně dostačující jsou ověřovací značky na měřidle. 

 

Prvotní ověřování meřidel – EU ověřování či EU prohlašování shody se provádí u měřidel, která jsou nově uváděna na trh. Prvotní ověření může provést výrobce nebo příslušný metrologický institut – na základě speciální žádosti. EU prohlášení shody je deklarováno vylepením ověřovacích značek na měřidle (zpravidla jsou tyto značky součástí výrobního štítku – jedná se o symboly CE, M + letopočet ověření a identifikační číslo notifikované osoby) a přiloženým EU prohlášením shody, které poté prakticky nahrazuje potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

znacka-shody-m.jpg

(příklad základního způsobu značení podle Směrnic 2014/31/EU a 2014/32/EU)

EU prohlašování shody s typem může provádět pouze autorizovaná (notifikovaná) osoba.