Jak vybrat vhodnou váhu

Základní pravidla pro správný výběr váhy – rychlá analýza

1. Ověřitelnou nebo technologickou váhu?

A. Potřebuji ověřitelnou váhu pro obchodní vážení? Vyžaduje má aplikace použití ověřené váhy?

Tato měřidla se používají převážně pro vážení v obchodním styku a všude tam, kde se tvoří cena na základě naměřené hmotnosti (prodej, výkup, stanovení poplatků, ochrana zdraví, zdravotnické provozy...).
Tato měřidla mají schválení typu a možnost ověření, některé modely ověřitelných vah poté mají v ceně i prvotní ověření (u některých je naopak za příplatek).

B. Potřebuji technologickou váhu, tzv. pracovní měřidlo? Potřebuji výsledky měření pouze pro svou interní potřebu?

Tyto váhy nelze ověřit a slouží především pro vážení ve výrobních nebo technologických procesech a všude tam, kde se přes tyto váhy „nic neprodává”.
U těchto měřidel se může provádět kalibrace s následným vystavením kalibračního listu - kalibrace je hrazeným výkonem, cena je odvislá od max. váživosti a třídy přesnosti daného měřidla. 

Váhy tedy dělíme do dvou základních skupin

  • stanovená měřidla (ověřitelné váhy)
  • nestanovená měřidla - pracovní měřidla (technologické váhy bez možnosti ověření)

U obou výše zmíněných skupin měřidel je žádoucí provádět průběžně jejich justování - seřizování pomocí navázaných etalonů.

2. Maximální váživost váhy

Potřebuji analyzovat, jakou hmotnost budou mít břemena, produkty, vzorky..., u kterých potřebuji tuto hmotnost měřit. Pokud mám v tomto jasno, zvolím vhodnou váhu. K tomuto účelu je u každé váhy udáván parametr max. váživost – maximální zatížení váhy. Max. váživost volím tak, abych se při měření nepohyboval permanentně na samé horní hranici max. zatížení váhy, nýbrž si vytvořím dostatečnou rezervu pro nenadálé situace i do budoucna, kdy může nastat potřeba vážit i břemena s vyšší hmotností = nemusím kupovat novou váhu s vyšší max. váživostí.

3. Dílek váhy

Potřebuji vědět, s jakou přesností chci měřit a následně tyto výsledky vyhodnocovat.
K tomuto účelu pak u vah slouží parametr dílek (přesnost, odečitatelnost, rozlišení váhy) = nejmenší hodnota, kterou lze z displeje váhy odečíst.

Zejména pro přesné laboratorní váhy poté platí následující rada – přesnost volíme o řád vyšší, než s jakou potřebujeme výsledky měření vyhodnocovat. Tzn., že pokud potřebuji výsledky měření vyhodnocovat s přesností 0,01 g, pořídím si váhu s dílkem 0,001 g – tedy váhu o řád přesnější. Důvod? Je třeba počítat s dovolenou chybou měřidla, linearitou, která bývá slušnými výrobci nejčastěji uváděna ±3 zobrazené dílky i opakovatelností. U ověřitelných analytických a přesných laboratorních vah se navíc setkáváme s dvojí hodnotou dílku: e=ověřitelný dílek, d=zobrazený dílek (nazýván též jako pomocný), přičemž i takto přesná a poměrně drahá měřidla mají stanovenu max. dovolenou chybu při ověřování – nejčastěji ±1 ověřovací dílek, což znamená ±10 zobrazených (pomocných) dílků - skutečné / naměřené hodnoty bývají v tomto případě zpravidla výrazně lepší, obvykle ±3 zobrazené dílky.

Platnost naší rady si tedy můžeme ověřit na následujícím příkladu: potřebuji měřit a vyhodnocovat výsledky měření s přesností 0,01 g. Zakoupím ověřenou váhu s dílkem 0,01 g, která má linearitu ±3 dílky, ověřovací dílek 0,1 g a max. dovolenou chybu při ověřování až ±1 ověřovací dílek. S jakou přesností můžete na takové váze vyhodnocovat výsledky měření (i přesto, že byla váha ověřena) a jak jisti si můžete být naměřenými výsledky, si již pravděpodobně spočítáte sami – s přesností na 0,01 g to pravděpodobně nebude. Závěr? Pokud potřebuji vyhodnocovat výsledky měření s přesností na 0,01 g, zvolím váhu s dílkem 0,001 g.

Levné laboratorní váhy bez možnosti ověření, jsou poté úplně jiná kapitola – u těchto vah není výrobci garantováno zhola nic, respektive by tato měřidla měla splňovat parametry deklarované výrobcem alespoň po jejich seřízení (justování) navázanými etalony. Otázkou je, jak dlouho si tyto levné váhy poté dokáží udržet své metrologické vlastnosti – díky své nízké ceně bývají v těchto vahách použity méně kvalitní snímače zatížení a proto slušní výrobci či prodejci doporučují pro tyto váhy zakoupit zkušební či kalibrační závaží a u vah provádět pravidelné rutinní testy, případně justování. I mezi laboratorními váhami bez možnosti ověření lze ovšem nalézt velmi kvalitní, precizní a spolehlivé váhy - poznáte je velmi snadno, jejich cena je zpravidla násobně vyšší, než cena nejlevnějších modelů s obdobými „papírovými" parametry. 

4. Rozměr vážicí plochy (misky, můstku, platformy)

Potřebuji vědět, jakých rozměrů budou vážená břemena, předměty, produkty, vzorky... podle toho poté volím rozměr vážicí plochy a vhodný typ váhy. Přesto, že se jedná o ideální stav, tak rozměr vážicí plochy se vždy nemusí rovnat rozměru váženého břemene, které se ovšem nesmí za žádných okolností dotýkat konstrukce váhy, okolních předmětů, stolu či podlahy. Typickým příkladem je např. měření hmotnosti pomocí ližinových vah s proměnnou roztečí, na které položíte vážené břemeno mnohem větších rozměrů, než jsou samotné ližiny.

5. Volba prostředí (krytí IP)

Potřebuji vědět, do jakého prostředí bude váha instalována a podle toho volím stupeň její ochrany (IP).
Váha bude umístěna do suchého, mírně prašného, velmi prašného, vlhkého, mokrého nebo výbušného prostředí?
Zároveň s volbou stupně ochrany, je dobré se zaměřit také na doporučený rozsah pracovních teplot – tedy teplotní rozsah ve stupních °C, ve kterém bude váha pracovat.

6. Datová komunikace

Měli bychom zvážit, zda-li a jaké budou kladeny nároky na přenos a vyhodnocení naměřených dat, připojení PC, tiskárny, bezdrátového přenosu dat či připojení dalších periferií a podle toho zvolit vhodný typ váhy – např. model s komunikačním rozhraním RS-232, RS-485, USB, WiFi, Ethernetem, možností převodu na proudovou smyčku apod.

7. Alternativní napájení

Měli bychom zvážit potřebu alternativního napájení – některé modely vah lze napájet pouze z elektrické sítě, některé i bateriemi, vestavěným dobíjecím akumulátorem nebo k nim lze dokoupit externí bateriový modul.

8. Minimální hmotnost referenčního kusu (pouze u počítacích vah)

U počítacích vah a systémů potřebuji znát minimální hmotnost počítaného kusu, tedy hmotnost nejlehčího kusu, který plánuji na dané váze počítat a dle této hmotnosti zvolit vhodnou váhu. Čím nižší je hmotnost počítaného kusu, tím přesnější musí váha být - ideální stav, při kterém dosáhneme nejpřesnějších výsledků v počítacím režimu je ten, když má váha dílek totožný s minimální hmotností počítaného kusu, např. pro kusy o hmotnosti 0,1 g zvolím počítací váhu s dílkem 0,1 g = váha reaguje změnou hmotnosti (počtem kusů) i když na ni položíte jediný kus.

Pokud potřebuji vážit velké množství kusů s nízkou hmotností, zvolím počítací systém (přesná referenční počítací váha + připojená vysokokapacitní váha) místo samostatné počítací váhy. Kusy s hmotností nižší, než 0,1 g se poté počítají na přesných laboratorních vahách.

Počítací váhy jsou založeny na principu počítání kusů s totožnou hmotností, což je ve výrobě prakticky nedosažitelné - nepočítejte tedy v počítacím režimu s nulovou chybovostí.

9. Účel použití

Samozřejmě nesmíme opomenout účel k jakému bude váha používána – s nadsázkou by se dalo říci, že by bylo přinejmenším podivné, kdyby jsme si na vážení a prodej salámu pořídili např. analytickou laboratorní váhu… :)

10. Úměra mezi cenou a kvalitou

V neposlední řadě je třeba zvážit i důležitost výstupu měření a dle toho zvolit vhodný model či výrobce váhy – všeobecně můžeme říci, že i zde platí přímá úměra - čím vyšší pořizovací cena váhy, tím vyšší kvalita, neměnnost v čase i spolehlivost daného měřidla.
Kvalitní váha přináší přesné a reprodukovatelné výsledky měření.

Nejdůležitějším komponentem váhy je snímač zatížení (srdce váhy), u levnějších modelů vah jsou používány méně kvalitní snímače sil, u dražších modelů poté snímače kvalitnější.

Kvalitní snímače sil zaručují přesnost, preciznost. stabilitu v čase a reprodukovatelnost výsledků měření. Tzn., že váhy s těmito kvalitními snímači zatížení si dlouhodobě udrží své metrologické vlastnosti a váha bude dlouhý čas vykazovat přesné a reprodukovatelné výsledky – tyto metrologické vlastnosti se např. posuzují při procesu schvalování typu u stanovených – ověřitelných měřidel. Technologické váhy bez ověření tomuto procesu schvalování podrobeny nejsou a dozor nad kvalitou je na samotném výrobci - i proto je při nákupu neověřených vah vhodné zvolit osvědčeného výrobce, respektive osvědčený model váhy.

Není váha jako váha…, i přesto, že mají totožné „papírové" parametry!

Některé modely vah lze bez nadsázky nazvat hračkou, nikoli měřidlem – takové váhy u nás nenajdete, respektive je můžete nalézt pouze v kategorii, kde jim to sluší nejvíce a sice v kategorii školní váhy. Jedná se o základní vstup do oboru měření hmotnosti a ten patří spíše do rukou našich dětí. Jako učební pomůcka, pro předvážku či nějaké občasné kontrolní měření v terénu... mohou tyto levné váhy posloužit celkem spolehlivě.

U levnějších modelů vah je nutné provádět justování (seřizování) v podstatně kratších intervalech, než u ověřených modelů či vah s vyšší pořizovací cenou - což je dáno především výše zmiňovanou kvalitou použitých snímačů zatížení a řídící elektroniky.

11. Náš tip

Pokud stojíte o naše doporučení na produkt, který v dané kategorii vykazuje nejlepší výsledky nebo má nejlepší poměr cena – výkon, kdykoli nás kontaktujte. Rádi využijeme naše dlouholeté zkušenosti k Vašemu prospěchu. 

Malou nápovědou v našem e-shopu, Vám může být štítek Doporučujeme" nebo první tři pozice v jednotlivých kategoriích našeho obchodu, hodnocené dle následujících parametrů: 

  1. Top produkt v kategorii  zpravidla se jedná o nejvhodnější či nejkvalitnější, ale někdy i nejdražší váhu v dané kategorii, nikdy však o váhu nesmyslně drahou
  2. Náš tip – zpravidla se jedná o váhu s nejlepším poměrem užitné hodnoty a ceny (poměr cena / výkon).
  3. Nejlevnější v kategorii – zpravidla se jedná o nejlevnější váhu v dané kategorii, kterou lze použít pro danou aplikaci.

První dvě pozice jsou zpravidla sázkou na jistotu, třetí pozice je zpravidla obsazena nejlevnější váhou, kterou je možné pro daný účel pořídit – neznamená to ovšem, že by se jednalo o nekvalitní produkt, jen je zkrátka nejlevnější – tzn. ekonomické, ale plně funkční řešení.

Váhy, které nepracují korektně nebo se u nich projeví nějaká závada, konstrukční chyba apod., z naší nabídky ihned vyřazujeme, případně do naší nabídky vůbec nezařazujeme. Stejně tak nezařazujeme do naší nabídky váhy výrobců, kteří nám komplikují přístup k servisním manuálům, náhradním dílům apod., čímž nám prakticky znemožňují poskytovat naším klientům plnou technickou a servisní podporu

 

Prodejem váhy to pro nás nekončí

Na všechna námi dodaná měřidla poskytujeme záruční i pozáruční servis, zajišťujeme justování, procesní kalibrace, ověřování či kalibrace vah akreditovanou laboratoří.

Zvažte to s námi…

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů