Co je to kalibrace váhy?

 

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Kalibrace váhy je základním prostředkem při zajišťování návaznosti měření a provádí se pomocí přímého srovnání s etalony.

 

Výstupem kalibrace je „Kalibrační list” se záznamem provedených zkoušek, naměřenými odchylkami dané váhy a měřidlo se opatří přílušnou značkou.
Na základě naměřených hodnot uživatel rozhodne, zda-li parametry měřidla vyhovují dané aplikaci, případně objedná jeho justování nebo jej dočasně vyřadí z provozu.

 

Vystavení kalibračního listu je placeným úkonem a jeho vystavení je vhodné objednat zároveň s nákupem měřidla – tzn., že „Kalibrační list” nelze vystavit zpětně – bez fyzické přítomnosti měřidla.

 

Kalibrace je možné provádět u poskytovatele služby i na provozech uživatele měřidel. Výjimku tvoří některá měřidla vyšších tříd přesnosti, která je vhodné justovat i kalibrovat  pouze na provozech uživatele měřidla = zmapovat chování měřidla na místě použití.

 

Ceny za tyto výkony jsou závislé na max. váživosti váhy, třídě přesnosti, místu provedení ... a rádi Vám je zodpovíme.

 

Kalibrace (vystavení kalibračního listu) zpravidla nezahrnuje justování – nastavení parametrů váhy za pomocí navázaných etalonů.

Kalibrace se zpravidla provádí u nestanovených měřidel, tedy u pracovních měřidel, která se již následně neověřují. Po dohodě je možné provést kalibraci u měřidel stanovených - všechny provedené výkony je poté nutné uhradit.