Co je to justování váhy?

 

Justováním váhy se rozumí seřizování měřidla pomocí navázaných etalonů pro příslušnou třídu přesnosti tak, aby byla zajištěna jejich správnost, jednotnost a návaznost.

Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Pravidelné nastavování parametrů váhy (justování) zajišťuje maximální přesnost a minimální odchylky měření ve všech výrobních i nevýrobních procesech, znižuje rizika ztrát, pozitivně ovlivňuje jakost výroby i další parametry závislé na přesném stanovení hmotnosti či počtu kusů.

 

Nechte svá měřidla pravidelně kontrolovat a seřizovat pověřenou servisní organizací a snižte rizika spojená s nepřesností vah na minimum.

 

Justování váhy je vhodné provádět před kalibrací i ověřováním (nikoli až po těchto výkonech). Justování zpravidla změní metrologické vlastnosti měřidla, takže po provedeném justování je nutné provést znovu kalibraci (zmapování chování měřidla po jeho seřízení). Po ověření váhy je vstup do servisního menu zabezpečen ověřovací značkou či plombou a justování měřidla by znamenalo porušení ověřovacích značek a nutnost provést znovu ověření těchto měřidel. Nehledě na to, že při ověřování musí váhy splnit metrologické požadavky pro jejich ověření, takže v tomto případě vyplývá návaznost výkonů z logiky věci – nejdříve váhu seřídit, poté ověřit. 

Justování zajišťuje správnost, návaznost a jednotnost Vašich měřidel. Nespokojte se z naměřenými hodnotami zapsanými do „Kalibračních listů” a vyžadujte po pověřené servisní organizaci i seřízení Vašich měřidel.

 

Praxe ukazuje, že pouze malé procento pracovníků, kteří jsou na provozech v přímém styku s měřidly, pracuje s naměřenými odchylkami – stvrzení provedené kalibrace vystavením kalibračního listu a značkami neznamená, že Vaše váhy měří správně.

 

V případě vystavení kalibračního listu se jedná „pouze” o tzv. zmapování chování měřidla – úkon končí zjištěním odchylek dané váhy, zapsáním naměřených hodnot do kalibračních listů a vylepením kalibračních značek – bez dalšího zásahu a seřízení měřidla.

Poznámka: většina analytických vah, vybrané laboratorní, lékárénské a zlatnické váhy mají interní či interní automatické justování – tato měřidla se umí seřidit sama, s jejich justováním si tedy starosti dělat nemusíte. Pro zbylá měřidla platí výše popsaná doporučení.