Co je to datová komunikace váhy?

 

V době, kdy komunikace hýbe světem a komunikační standardy se stávají součástí našeho každodenního života, nemohou ani váhy zůstat stranou.

Většina vah podporuje, převážně v průmyslu rozšířený standard, RS-232 a některé modely i jeho modifikaci RS-485.

Pokročilejší modely vah pro náročnější aplikace mohou být doplněny o Wi-Fi, Ethernet či USB, v ostatních případech se dají úspěšně použít převodníky. 

RS-232
Sériové komunikační rozhraní pro asynchronní přenos dat mezi dvěmi zařízeními.
RS-232 používá dvě napěťové úrovně – logickou 1 a 0.
Doporučená vzdálenost přenosu je cca. do 15 m, při použití kvalitních vodičů lze úspěšně přenášet data i na vzdálenost 50 m.
Při snížení přenosové rychlosti je možné kabel prodloužit i nad tyto vzdálenosti.

Pro přenos dat na větší vzdálenosti je výhodnější použít RS-485 nebo proudovou smyčku.

Proudová smyčka umožňuje komunikaci na větší vzdálenosti a je vysoce odolná proti rušení.
Převod je relativně jednoduchý a dosah se řadově zvýší na stovky metrů, zatímco komunikační rychlost zůstane zachována.

Pro převod na jiné komunikační protokoly využíváme převodníky, z RS-232 můžeme převádět data např. na tyto protokoly: Proudovou smyčku, RS-485, RS-422, USB a Ethernet.

Data lze přenášet i bezdrátově – pomocí radiového přenosu, WiFi, Bluetooth, ZigBee ...

Komunikační rozhraní jsou využívana převážně pro komunikaci váhy s počítačem nebo tiskárnou, některé modely umí zároveň ovládat i další periferie, jako jsou signální lampy (semafory), zvukové signalizace (sirény), externí displeje, spínače a při použití vhodného programu (software) i kamery, optozávory… a možné je též bezobslužné vážení pomocí čipových karet – karet s čárovým kódem apod.