Otázky a odpovědi


Co je to kalibrace váhy? Zobrazit článek

Co je to kalibrace váhy?

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.
Co je to ověření váhy? Zobrazit článek

Co je to ověření váhy?

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.
Jaký je rozdíl mezi externím a interním justováním? Zobrazit článek

Jaký je rozdíl mezi externím a interním justováním?

Externí justování - nastavení parametrů váhy se provádí pomocí externích etalonových závaží. Interní justování, případně automatické interní justování - nastavení parametrů váhy probíhá pomocí interního závaží, k seřízení váhy nepotřebujete externí závaží ani zásah servisního technika.
Jaká je platnost kalibrace a ověření? Zobrazit článek

Jaká je platnost kalibrace a ověření?

Platnost kalibrace váhy - lhůtu platnosti kalibrace pracovního měřidla si stanovuje podle zákona o metrologii uživatel měřidla. Platnost ověření váhy - doba platnosti ověření se začíná počítat od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Lhůta platnosti činí 2 roky.
Co je to datová komunikace váhy? Zobrazit článek

Co je to datová komunikace váhy?

Většina vah podporuje, převážně v průmyslu rozšířený standard, RS-232 a některé modely i jeho modifikaci RS-485. Pokročilejší modely vah pro náročnější aplikace mohou být doplněny o Wi-Fi, Ethernet či USB, v ostatních případech se dají úspěšně použít převodníky.
Jaký stupeň krytí (IP) zvolit? Zobrazit článek

Jaký stupeň krytí (IP) zvolit?

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice poté označuje stupeň krytí před vniknutím vody.