Doporučení k instalaci nápravových vah WWS

 

 WWS – základní pravidla pro optimální instalaci nápravových vah Dini Argeo

  1. Povrch pod vážícími pllatformami by neměl být ve sklonu a měl by být rovný. Povrch by měl mít únosnost nejméně 100kg/cm2 (běžná hodnota pro železobeton). Poznámka: sklon povrchu může snížit přesnost vážení
  2. V režimu vážení náprav vytvořte vyrovnávací plochu s dostatečnou délkou před vážícími plošinami.
  3. Plocha pod vážicími platformami musí unést bez zanořování 1,5× maximální vážící kapacitu platformy
  4. Výsledky vážení budou ovlivněny typem vozidla a jeho technickým stavem
  5. V režimu vážení náprav nedoporučujeme vážit kapaliny
  6. Pokud je jednou vážící systém instalován, doporučujeme dodržovat vždy stejný směr pohybu váženého vozidla.

Vytvoření vyrovnávací plochy před a za vážícími platformami se doporučuje v případech, kdy se váží vozidlo s více než dvěma nápravami. K vytvoření vyrovnávací plochy je možné použít vyrovnávací moduly WWSLM (pro WWSE / WWSD) nebo WWSW. Žádanou rovinu pro vážení vícenápravových vozidel či souprav je možné dosáhnout i instalací vážicích platforem do úrovně terénu - za pomoci rámu WWSCTF (WWSC), WWSETF (WWSE), WWSDTF (WWSD).

 

Délka vyrovnávací plochy

Délka závisí na typu vozidla. Například pro kamión s pěti nápravami je doporučená délka 3,5 m před a 3,5 m za vážícími platformami, aby kola váženého tahače a návěsu byla ve stejné rovině.

 

instalace-dini-argeo-wws.jpg

                       

Nejvyšší přesnosti měření docílíme pokud je délka vyrovnávací plochy rovna dvojnásobku vzdálenost mezi krajními osami váženého vozidla nebo soupravy.

 

Základní pravidla pro optimální používání sestavy pro vážení ve statickém režimu

  1. Kola vážené nápravy musí být na vážící platformě a nesmí se dotýkat nájezdů
  2. Po najetí koly nápravy na vážící platformu uvolněte brzdu a vypněte motor
  3. Proveďte vážení
  4. Doporučujeme vážit pouze vozidla se správně nahuštěnými pneumatikami

 

 dini-argeo-wwsb-4ks.jpg

 

 

 

 

 


Litujeme, ale v kategorii Doporučení k instalaci nápravových vah WWS se nenalézá žádné zboží.
Zkuste své hledání začít na úvodní straně.