Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarVýběr váhy

Jak vybrat vhodnou váhu

Co bychom měli vědět a zvážit než objednáme svou novou váhu?

Základní pravidla pro správný výběr váhy

1. Ověřitelnou nebo technologickou váhu?

A. Potřebuji ověřitelnou váhu pro obchodní vážení?

Tato měřidla se používají převážně pro vážení v obchodním styku a všude tam, kde se tvoří cena na základě naměřené hmotnosti.
Tato měřidla mají schválení typu a možnost ověření.

B. Potřebuji technologickou váhu tzv. pracovní měřidlo?

Tyto váhy nelze ověřit a slouží především pro vážení ve výrobních a technologických procesech a všude tam, kde se přes tyto váhy „nic neprodává”.
U těchto měřidel se může provádět kalibrace a následně vystavit kalibrační list.

Váhy tedy dělíme do dvou základních skupin

  • stanovená měřidla
  • nestanovená měřidla

U obou výše zmíněných skupin měřidel můžeme provádět justáž.

2. Maximální váživost váhy

Potřebuji znát, jak velké hmotnosti plánuji na váze vážit, tj. max. hmotnost váženého břemene, kusu či vzorku.
K tomuto účelu je udáván u každé váhy parametr max. váživost – maximální hmotnostní rozsah váhy.

3. Dílek váhy

Potřebuji vědět, s jakou přesností chci vážit a vyhodnocovat výsledky měření.
K tomuto účelu slouží parametr dílek – přesnost, odečitatelnost, rozlišení váhy.

4. Rozměry vážicího můstku

Potřebuji vědět, jakých rozměrů budou vážená břemena – podle rozměrů předmětů, které plánuji vážit, volím rozměry vážicího můstku a typ váhy.

5. Volba prostředí

Potřebuji vědět, do jakého prostředí bude váha umístěna a podle toho volím stupeň její ochrany.
Váha bude umístěna do suchého, prašného, vlhkého, mokrého nebo výbušného prostředí?
Zároveň s volbou stupně ochrany je dobré se zaměřit také na rozsah pracovních teplot – tedy teplotní rozsah ve stupních °C, ve kterém bude váha pracovat.

6. Datová komunikace

Měli bychom zvážit jaké budou kladeny nároky na přenos a vyhodnocení dat, připojení PC, tiskárny, bezdrátového přenosu dat či připojení dalších periferií a podle toho zvolit vhodný typ váhy – např. model s komunikačním rozhraním RS-232, RS-485, možnost převodu na proudovou smyčku apod.

7. Alternativní napájení

Měli bychom zvážit možnosti alternativního napájení – některé modely vah lze napájet bateriemi, vestavěným akumulátorem nebo lze dokoupit tzv. battery pack či záložní zdroj.

8. Minimální hmotnost referenčního kusu

U počítacích vah a systémů potřebuji znát minimální hmotnost počítaného kusu, tedy hmotnost nejmenšího kusu, který plánuji počítat a dle této hmotnosti zvolit vhodnou váhu.
Čím vyšší je váživost váhy, tím vyšší musí být min. hmotnost referenčního (počítaného) kusu a min. hmotnost (počet) vážených kusů, které plánuji počítat.

Pokud potřebuji vážit velké množství kusů o malých hmotnostech zvolím počítací systém namísto počítací váhy.

9. Účel použití

Samozřejmě nesmíme opomenout účel k jakému bude váha používána – s nadsázkou by se dalo říci, že by bylo přinejmenším podivné, kdyby jsme si na vážení a prodej salámu pořídili např. analytickou laboratorní váhu…

10. Úměra mezi cenou a kvalitou

V neposlední řadě je třeba zvážit i důležitost výstupu měření a dle toho zvolit vhodný model či výrobce váhy – všeobecně můžeme říci, že i zde platí přímá úměra - čím vyšší pořizovací cena váhy, tím vyšší kvalita a spolehlivost daného měřidla.
Kvalitní váha přináší přesné a reprodukovatelné výsledky měření.

Nejdůležitějším komponentem váhy je snímač zatížení, u levnějších modelů vah jsou používány levnější snímače sil a naopak.

Kvalitní snímače sil zaručují přesnost, stabilitu a reprodukovatelnost výsledků měření, tzn. je u nich garantováno, že si udrží své metrologické vlastnosti a váha bude dlouhý čas vykazovat stejné a kvalitní výsledky – tyto metrologické vlastnosti se např. posuzují při procesu schvalování typu u stanovených – ověřitelných měřidel.

U levnějších modelů vah je např. nutné provádět justáž v kratších intervalech, než-li u modelů s vyšší pořizovací cenou - což je dáno především výše zmiňovanou kvalitou použitých snímačů zatížení a elektroniky.

« Zpět

Stránka vytvořena: 31. 7. 2007