Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarVáživost a dílek

Váživostí rozumíme maximální váživost váhy – určuje maximální hodnotu v jednotkách hmotnosti, kterou můžeme na dané váze zvážit, tj. hmotnost břemene, kterou nám dokáže váha zobrazit na displeji a tuto hodnotu nesmíme zároveň překračovat – jedná se o maximální hmotnostní rozsah váhy, přičemž hodnota max. představuje horní hranici možného zatížení váhy.

váživost a dílek

Dílek (d) je přesnost (hodnota) s jakou dokáže daná váha určit naměřenou hmotnost, tato hodnota je též nazývána odečitatelností, přesností, rozlišením apod.
Jedná se o nejmenší hodnotu hmotnosti, kterou lze odečíst na displeji váhy.

U ověřitelných měřidel se můžeme setkat s dvojí hodnotou dílku.
Dílek (d) - zobrazený dílek na displeji váhy a dílek (e) - ověřovací dílek.

Příklad z praxe:
Ověřitelná váha o váživosti 160 g, d = 0,1 mg (e = 1 mg): tato váha má ověřený dílek 1 mg, ale zobrazený / skutečný dílek 0,1 mg.

« Zpět

Stránka vytvořena: 29. 7. 2007