Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarRozdíl mezi kalibrací a ověřením

Kalibrace a ověření váhy vycházejí prakticky ze stejných postupů.

Rozdíl spočívá v tom, že při ověření je předmětem zkoušek shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami.

 

Pokud má být měřidlo ověřeno, musí splnit veškeré metrologické požadavky, což mimo jiné znamená, že váha nesmí vykazovat jiné, než-li dovolené chyby.

Měřidlo, které nesplní tyto požadavky – nemůže být ověřeno a musí být vyřazeno z provozu nebo přeřazeno mezi nestanovená měřidla.

Pro zajištění požadovaných metrologických vlastností vah doporučujeme před ověřováním provést jejich justáž (seřízení).

 

Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.

Naměřené odchylky se zaznamenají do kalibračního listu a uživatel měřidla rozhodne, zda-li bude s těmito odchylkami pracovat či nechá provést u měřidla justáž nebo měřidlo vyřadí z provozu.

Pouze malé procento pracovníků na provozech, kteří jsou v přímém styku s měřidly, pracuje s naměřenými odchylkami - i při kalibracích vah tedy doporučujeme provádět jejich justáž.

« Zpět

Stránka vytvořena: 29. 7. 2007