Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarReklamační řád

Firma: Petr Hepnar
IČ: 40194540
DIČ: CZ7105042626
sídlem: Podzimní 368, 460 01 Liberec 12
zastoupená: Petrem Hepnarem
(dále jen prodávající)

 

Stáhnout Reklamační protokol Stáhněte si Reklamační protokol - hepnar.cz (115 kB).

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je vypracován dle platných ustanovení zákona. Upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Výhradně se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti prodávajícího a reklamované v době stanovené pro reklamaci. Každý kupující při zakoupení zboží obdrží fakturu – daňový doklad a záruční list.
Převzetí zboží tak jak stojí a leží společně se souhlasem s tímto reklamačním řádem kupující vlastnoručním stvrzuje podpisem daňového dokladu, v případě právnické osoby i připojeným otiskem razítka firmy, pokud se jedná o zboží zasílané s využitím České pošty nebo služeb přepravce, převzetí potvrzuje kupující na doklady přepravci, přičemž se má zato, že se kupující seznámil s tímto reklamačním řádem na našich internetových stránkách www.hepnar.cz.

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

2. Záruční podmínky

a. Povinnost kontroly
Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku do 48 hodin od jejího převzetí, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod prodávajícího. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, stejně tak je objednatel povinen do 48 hodin od převzetí zásilky nahlásit prodejci závady či poškození zboží – pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
Reklamační řízení přepravy je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní a s průvodní dokumentací, doporučujeme zaslat v originálním obalu - není podmínkou.
Zásilky k reklamaci zasílejte pouze na adresu prodávajícího nebo na adresu prodávajícím určenou (nikoli na dobírku), před odesláním zásilky nás kontaktujte:

PETR HEPNAR
Podzimní 368
460 01 Liberec 12
petr@hepnar.cz
+420 608 044 229
Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Petr Hepnar

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj apod.
  • s prošlou záruční lhůtou
  • mechanicky poškozené (pádem, nárazem, přetížením atd.)
  • bez doložení původu nákupu (daňový doklad, záruční list)
  • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného produktu
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem
  • zboží, které nám zašlete dobírkou
  • zboží, které nebylo prokazatelně zakoupeno v našem obchodě

 

3. Neuznatelná - neoprávněná reklamace

V případě, že servisní technik shledá Vámi uplatňovanou reklamaci za neuznatelnou (neoprávněnou) tzn., že bude porušena některá z podmínek pro uplatnění reklamace nebo bude zboží shledáno bezvadným - bude Vám účtována částka za dopravu předmětu reklamace zpět na Vaši adresu dle platných tarifů České pošty nebo přepravní služby, případně Vám bude zboží zasláno zpět na Vaše náklady nebo budete vyzváni k osobnímu odběru.

Při zjištění, že se nejedná o tzv. závadu záruční, Vám bude nabídnuto odstranění závady na Vaše náklady - v případě, že tuto nabídku odmítnete, vstupují v platnost výše uvedené podmínky z odstavce 3.

 

4. Jak postupovat při reklamaci

a. Zboží došlo v porušeném obalu.
V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelem či zástupcem přepravní služby zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném stavu. V každém případě je však zástupce doručovatele povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškození zásilky a s tímto dokladem se dostavíte do 48 hod. od převzetí na příslušnou pobočku České pošty nebo se k Vám dostaví odpovědný zástupce přepravní služby a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku – všechny zásilky jsou pojištěny. Zboží s poškozeným obalem neposílejte k nám, reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky, pokud tedy nejprve pošlete zásilku s poškozeným obalem na adresu naší firmy – je to špatně a takovou reklamaci Vám nebudeme moci uznat. Informujte naši firmu o poškození obalu a průběhu reklamace, budeme Vám ve všech směrech nápomocni.

b. Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a odešleme zboží nové.

c. Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (v celé době trvání záruky), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce (zpravidla 24 měsíců pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení – v případě, že nebudou porušeny některé z výše uvedených podmínek záruky - vadné zboží opravíme, v případě neodstranitelné či skryté závady Vám zboží vyměníme za nové. Pokud nebude daný produkt již v naší nabídce, navrhneme Vám adekvátní náhradu či vrácení kupní ceny.

 

5. Náklady na dopravu reklamace

Náklady na dopravu reklamovaného produktu do sídla prodávajícího nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit a na naši adresu odesílat v originálním obalu, případně nás kontaktujte pro konzultaci vhodného obalu pro dané měřidlo - minimalizujete tak riziko poškození zboží přepravnou, což se u nevhodně zabaleného měřidla může stát snadno.
V případě, že zvolíte možnost provedení záruční opravy naší firmou na adrese Vašeho sídla – závada Vám bude odstraněna zdarma (pokud nebudou porušeny podmínky záruky), ale budou Vám účtovány náklady za dopravu servisního technika a etalonových závaží na místo provedení záruční opravy.
Vaši reklamaci vyřídíme dle Občanského nebo Obchodního zákoníku (dle formy uskutečněné objednávky).

 

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 05. 08. 2007, nastupuje předchozí ustanovení přijímání reklamací a pozáručním servisu a jejich vydávání zpět kupujícímu se zárukou na zboží.

Pokud jste se ve svém čtení dopracovali až k tomuto závěru – věřte, že procento reklamací námi prodávaných produktů i služeb je zanedbatelné a všechny reklamace jsme vyřídili k plné spokojenosti našich klientů.

Přejeme příjemný nákup

« Zpět

Stránka vytvořena: 5. 8. 2007