Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarPlatnost kalibrace a ověření

Platnost kalibrace váhy

Lhůtu platnosti kalibrace pracovního měřidla si stanovuje podle zákona o metrologii uživatel měřidla s ohledem na jeho vlastnosti, s přihlédnutím ke stáří měřidel, vlastním poznatkům o stabilitě měřidla a reprodukovatelnosti výsledků měření, podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, doporučení výrobce nebo pověřené osoby provádějící kalibrace měřidel atd.

Rozhodnutí o platnosti kalibrace je velmi zodpovědné a nelze jej učinit bez znalosti a posouzení výše uvedených faktorů – uživatel měřidel zodpovídá za jejich metrologickou správnost.

 

Platnost ověření váhy

Doba platnosti ověření se začíná počítat od 1. ledna roku následujícího po roce ověření.
Lhůta platnosti činí 2 roky.

Pokud se vydává k měřidlu ověřovací list, doba platnosti se počítá ode dne vydání ověřovacího listu.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (neplést s ověřovacím listem) nemá žádný vliv na způsob počítání lhůty platnosti ověření a je vystavováno na základě požadavků uživatelů měřidel – jedná se o nadstandardní placený úkon, který je nutno objednat zároveň s ověřením měřidla.

« Zpět

Stránka vytvořena: 29. 7. 2007