Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarKalibrace váhy

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Kalibrace je základním prostředkem při zajišťování návaznosti měření a provádí se pomocí přímého srovnání s etalony.

kalibrace váhy - etalony

 

Výstupem kalibrace je „Kalibrační list” se záznamem provedených zkoušek a naměřenými odchylkami dané váhy, případně se měřidlo opatří příslušným štítkem.
Na základě naměřených hodnot uživatel rozhodne, zda-li je měřidlo vhodné pro danou aplikaci.

Vystavení kalibračního listu je placeným úkonem a jeho vystavení je nutné objednat zároveň s nákupem měřidla – tzn., že „Kalibrační list” nelze vystavit zpětně – bez fyzické přítomnosti měřidla.

 

Kalibraci je možné provádět u poskytovatele služby i na provoze uživatele měřidla. Vyjímku tvoří některá měřidla vyšších tříd přesnosti, která lze kalibrovat pouze na provoze uživatele měřidla.

Ceny za tyto úkony jsou závislé na váživosti váhy, třídě přesnosti, místu provedení úkonu a rádi Vám je zodpovíme.

Kalibrace (vystavení kalibračního listu) zpravidla nezahrnuje justáž – nastavení parametrů váhy dle etalonového závaží.

Kalibrace se provádí u nestanovených měřidel, tedy u pracovních měřidel, která se neověřují.

« Zpět

Stránka vytvořena: 29. 7. 2007