Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarJustáž váhy

Justáží váhy se rozumí seřízení měřidla dle etalonových závaží pro příslušnou třídu přesnosti tak, aby byla zajištěna správnost, jednotnost a návaznost měřidel.

Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

 

Pravidelné nastavení parametrů váhy (justáž) zajišťuje maximální přesnost a minimální odchylky měření ve všech výrobních i nevýrobních procesech, znižuje rizika ztrát, pozitivně ovlivňuje jakost výroby i další parametry závislé na přesném stanovení hmotnosti či počtu kusů.

Nechte svá měřidla pravidelně kontrolovat pověřenou servisní organizací a snižte rizika spojená s nesprávnou funkcí vah na minimum.

Justáž váhy se může provádět jako související služba s kalibrací i ověřením váhy.

Justáž zajišťuje správnost a jednotnost Vašich měřidel. Nespokojte se z naměřenými hodnotami zapsanými do „Kalibračních listů” a vyžadujte po pověřené servisní organizaci i seřízení měřidel.

 

Praxe ukazuje, že pouze malé procento pracovníků na provozech, kteří jsou v přímém styku s měřidly, pracuje s naměřenými odchylkami – stvrzení provedené kalibrace vystavením kalibračního listu a značkami neznamená, že Vaše váhy ukazují správné hodnoty.

V případě vystavení kalibračního listu se jedná „pouze” o tzv. zmapování chování měřidla – úkon končí zjištěním odchylek dané váhy, bez dalšího zásahu a seřízení měřidla.

« Zpět

Stránka vytvořena: 30. 7. 2007