Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarExterní a interní kalibrace váhy

Nejdříve je dobré si ujasnit pojmy, které jsou ve specifikacích výrobců mírně upravovány tak, aby jim zákazník lépe „porozuměl”, což ve svém důsledku vnáší zmatek nejen mezi uživatele měřidel.

V tomto případě bychom měli spíše použít terminologii externí a interní justáž váhy, místo pojmu externí a interní kalibrace.

 

Externí justáž (kalibrace)

Nastavení parametrů váhy se provádí pomocí externího etalonového závaží, které si můžete k Vaší váze dokoupit včetně kalibračního listu akreditované laboratoře, případně můžete pro zajištění tohoto úkonu využít služeb pověřené servisní organizace.

Volba správného závaží, jeho třída přesnosti je závislá zejména na třídě přesnosti váhy – tedy čím přesnější máme váhu, tím přesnější závaží musíme použít.

Přesnějším závažím rozumíme závaží s menšími maximálními dovolenými chybami.

Obecně můžeme říci, že závaží použité pro justáž (seřízení) váhy by mělo být o řád (10x) přesnější, než-li samotná váha.

Externí justáž není pro uživatele měřidla dostupná u všech modelů vah, některé váhy vyžadují servisní zásah proškoleného technika či odbornou demontáž pro přepnutí justážního přepínače, zejména u stanovených (ověřitelných) měřidel je vždy uzamčena a manipulace s justážním přepínačem je chráněna plombou či ověřovací značkou tak, aby nedocházelo k manipulaci s nastavením parametrů váhy.

externí závažíexterní závaží

Uživatelská externí justáž je využívána převážně u technologických vah s nižší maximální váživostí, především tedy u různých modelů laboratorních vah apod.

Nelze též předpokládat, že by uživatel měřidla disponoval např. odpovídajícím množstvím etalonového závaží potřebného pro nastavení parametrů váhy o váživosti 10.000 kg, pravidelně zajišťoval jeho návaznost či neustále zvyšoval odbornou způsobilost svých zaměstnanců a tím neúměrně navyšoval náklady na provoz měřidel.

Pro tyto externí úkony je výhodnější využít služeb pověřené servisní organizace disponující navázaným etalonovým závažím a odborně způsobilým personálem.

 

Interní automatická justáž (kalibrace)

Vnitřní automatická justáž je využíváma především u vyspělejších modelů laboratorních vah.

Tyto modely mají vyšší pořizovací cenu, kterou ovšem svým majitelům vrací uživatelským komfortem, kdy k nastavení parametrů váhy dochází automaticky, pomocí interního „motorového” závaží (servo), např. v závislosti na okolní teplotě či v nastavených časových intervalech.

interní závaží

Tyto váhy přináší spolehlivé a reprodukovatelné výsledky měření právě díky opětovné automatické kontrole a nastavení parametrů váhy – interní justáži.

Správnost měření ovlivňuje jakost Vašich výrobků, ale též mnoho věcí z Vašeho každodenního života – kvalitu potravin, které denně konzumujete …, má dopad na barvu oblečení, které nosíte …, ovlivňuje kvalitu Vaší oblíbené zubní pasty i mýdla, které používáte ve své domácnosti … atd.

Stránka vytvořena: 15. 9. 2007