Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarLaboratorní váhy Mettler-Toledo

Do naší produktové nabídky jsme zařadili vysoce kvalitní laboratorní váhy Mettler-Toledo.

váha Mettler-Toledo

Vybrali jsme pro Vás analytické váhy (1. tř. přesnosti) modelové řady AB, přesné laboratorní váhy (2. tř. přesnosti) modelové řady PB a SB.

Laboratorní váhy Mettler-Toledo přinášejí celou řadu technologických novinek, nabízí vysokou rozlišovací schopnost, stabilitu měření, precizní zpracování, optimální parametry a ergonomickou obsluhu.

*váhy Mettler-Toledo byly z naší online nabídky dočasně vyřazeny – pro individuální nabídku nás prosím kontaktujte.

Poslal Petr Hepnar : 12. 5. 2006

Levná balíková váha

Dovolujeme si Vás upozornit, že jsme do naší nabídky zařadili opravdu levnou univerzální balíkovou váhu Loadtron CSS 100, max. váživost 100 kg, dílek 20 g.

Levná balíková váha s velmi příznivým dílkem 20 g, kompaktními rozměry a nízkou hmotností.

balíková váha

Praktická univerzální váha se zdařilým designem, vhodná pro různá kontrolní vážení - vážení balíků, pivních sudů apod., rozměry vážicího můstku 325×315 mm za velmi nízkou cenu 2.380 Kč.

Další levné balíkové váhy naleznete v našem internetovém obchodě.

Poslal Petr Hepnar : 12. 5. 2006

Váhy CAS

V krátké době Vám přinášíme další výrazné snížení cen vybraných modelů vah. Ceny některých modelů obchodních a počítacích vah klesly o desítky procent.

váhy CAS NT

Jedná se o modely dlouholetého světového výrobce kvalitních, spolehlivých a osvědčených vah CAS. S váhami tohoto výrobce se můžete setkat na všech kontinentech, v naší produktové nabídce se nachází váhy CAS již od našeho založení v roce 1991.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 12. 5. 2006

Váhy Radwag

Radwag – evropský výrobce precizních vah, vážicích systémů a softwarových řešení se zavedeným systémem řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000, držitel certifikátu TÜV, CE Metrology – NMi (Nederlands Meetinstituut) a akreditace PCA.

váhy Radwag mikro

Oznamujeme Vám zvýšení produkce a výrazné snížení cen mnoha modelů vah Radwag, u vybraných modelů můžete zaznamenat snížení cen až o desítky procent.

Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 11. 5. 2006

Levné váhy

Po úspěšném uvedení levných závěsných, počítacích a laboratorních vah SYWA jsme rozšířili naši produktovou nabídku o vážicí zařízení značek FURI a HST.

balíková váha

Levné a kvalitní váhy pro technologické vážení s možností vystavení kalibračního listu.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 10. 5. 2006

Kalibrace a ověření

Kalibrace – ověření vah a vážicích systémů

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou.

etalovová závaží

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů.
Rozdíl spočívá v tom, že při ověření je předmětem zkoušek shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami.
Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 17. 4. 2006

Váhy

Váhy - měřidla pro zjišťování (stanovení) hmotnosti.
Vážicí systémy, kalibrace, ověření, software, doplňky a příslušenství. Komplexní řešení v oboru měření hmotnosti.

V naší široké nabídce naleznete velmi přesné váhy pro laboratoře, různá odvětví průmyslu a obchodu, mobilní vážicí systémy i mostové váhy pro vážení automobilů.

terminál pro váhy

Vážicí zařízení dodáváme jako typově schválená měřidla pro obchodní vážení i jako pracovní měřidla pro technologické vážení s možností vystavení kalibračního listu.

Produktová nabídka:

 • obchodní váhy bez tisku i s tiskem
 • samoobslužné systémy
 • váhy s integrovaným systémem počítání kusů
 • můstkové váhy
 • podlahové váhy
 • paletové váhy
 • paletové vážní vozíky
 • laboratorní váhy
 • závěsné jeřábové váhy
 • visuté jateční váhy
 • váhy pro vážení dobytka
 • mostové automobilové váhy
 • nápravové váhy
 • vážicí systémy pro vysokozdvižné vozíky
 • vážicí systémy pro elektrické vozíky
 • váhové terminály (indikátory)
 • průmyslové vážní můstky
 • obchodní a etalonová závaží
 • doplňky a příslušenství

Váhy a vážicí systémy se zajištěným záručním a pozáručním servisem.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 16. 4. 2006

Nápravové váhy

Nápravové silniční váhy pro statické i dynamické vážení.
Slouží především ke zjišťování nápravových, podvozkových a kolových zatížení vozidel. Ceny již od 46.900 Kč bez DPH za 2 ks vážicích platforem, kabeláž a indikátor hmotnosti s vestavěnou tiskárnou vážních lístků.

 

nápravová váha

 

Nápravové váhy lze využít též pro stanovení celkové hmotnosti vozidel a souprav. V tomto případě je ovšem nutné počítat s negarantovanou přesností měření či použitím samostatné vážicí platformy pod každé kolo, což může výrazně navýšit celkovou cenu vážicího systému.

Z hlediska přesnosti a metrologických vlastností, lze tedy tyto váhy považovat za plnohodnotnou náhradu mostových vah pouze v případě použití vážicí platformy pod každé kolo, ve statickém režimu.

Ověřitelné nápravové váhy lze používat pro obchodní vážení (výkup, prodej, fakturace na základě naměřené hmotnosti …) pouze v případě jejich ověření a použití vážicí platformy pod každé kolo.

Nápravové váhy dodáváme v několika provedeních:

 • mobilní přenosná vážicí platforma s vestavěným indikátorem
 • mobilní přenosná vážicí platforma, indikátor s vestavěnou tiskárnou, kabeláž nebo radiový přenos
 • mobilní přenosná vážicí platforma, indikátor, tiskárna, software
 • stabilní zabudovaná vážicí platforma

Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 15. 4. 2006

Laboratorní váhy

Laboratorní a analytické váhy pro výzkumné účely a vývojová pracoviště, se zárukami velmi přesného stanovení hmotnosti.

Laboratorní váhy nabízejí vysokou přesnost měření, reprodukovatelné výsledky, řadu sofistikovaných funkcí, automatickou interní kalibraci, procedury GLP, tisk dle norem ISO apod.

laboratorní váhy

Máme pro Vás připraveno mnoho doplňkových zařízení: sady pro měření hustoty, antivibrační stoly, externí displeje, tiskárny, software atd.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 28. 3. 2006

Obchodní váhy

Obchodní váhy určené pro pultový i stánkový prodej, vhodné do všech marketů, obchodů potravin, zeleniny, řeznictví, uzenářství apod.

obchodní váha

V naší nabídce naleznete nenáročné, jednoduché, spolehlivé a snadno obsluhovatelné obchodní váhy bez tisku, váhy s tiskem na termopapír, váhy s tiskem etiket, pultové závěsné váhy i samoobslužné systémy.

 

Obchodní váhy s výpočtem ceny již od 3.900 Kč vč. ES ověření

Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 27. 3. 2006

Strana: 1 ... 2 3 4 5 6