Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarIndikátory

Indikátory, váhové terminály, vyhodnocovací jednotky v několika provedeních, s možností volby správného modelu pro Vaši aplikaci.

Snadno obsluhovatelné, jednoduché váhové terminály pro bežné operace, ale též vyspělé programovatelné terminály pro nejnáročnější aplikace – nabízející velmi vysokou přesnost, spolehlivost, komfort a možnosti nastavení či rozšíření.

váhový terminál
vyspělý váhový terminál s operačním systémem a barevným dotykovým displejem

 

Indikátory navržené podle nejnovějších světových trendů umožňují připojení několika vážicích můstků, komunikaci s PC, tiskárnou, mohou kontrolovat další systémy, řídit periferní zařízení apod.

terminál
váhový terminál

 

Váhové indikátory procházejí neustálým vývojem, rostoucí požadavky klientů vyžadují inovativní přístup k řešení problémů a nově vznášené nároky jsou výzvou pro vývojové pracovníky a příslibem pro Vás – zákazníky.
Nejnovějšími vývojovými trendy jsou například váhové terminály s internetovým přístupem.

váhový terminál
terminál zapojený do systému

 

Indikátory dodáváme v technologických verzích (pracovní měřidla) i jako typově schválená (ověřitelná měřidla) pro obchodní vážení.
Ceny indikátorů již od 2.500 Kč.

váhový terminál
váhový programovatelný terminál s operačním systémem

 

Dalšími externími zařízeními jsou např. přídavné displeje s výraznými číslicemi pro snadno čitelné a přehledné zobrazení naměřené hmotnosti.

Tyto displeje se využívají převážně v různých oblastech průmyslové výroby.

přídavný displej
přídavný, červeně svítící LED displej