Přeskočit: menu stránky | menu sekce | hlavní obsah

Váhy a vážicí systémy - Petr HepnarArchiv: Duben, 2006

Kalibrace a ověření

Kalibrace – ověření vah a vážicích systémů

Kalibrace je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem (měřidlem) a odpovídajícími hodnotami, realizovanými etalonem.

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se potvrzuje vydáním ověřovacího listu a ověřené měřidlo se opatří úřední značkou.

etalovová závaží

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů.
Rozdíl spočívá v tom, že při ověření je předmětem zkoušek shoda metrologických vlastností těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami.
Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 17. 4. 2006

Váhy

Váhy - měřidla pro zjišťování (stanovení) hmotnosti.
Vážicí systémy, kalibrace, ověření, software, doplňky a příslušenství. Komplexní řešení v oboru měření hmotnosti.

V naší široké nabídce naleznete velmi přesné váhy pro laboratoře, různá odvětví průmyslu a obchodu, mobilní vážicí systémy i mostové váhy pro vážení automobilů.

terminál pro váhy

Vážicí zařízení dodáváme jako typově schválená měřidla pro obchodní vážení i jako pracovní měřidla pro technologické vážení s možností vystavení kalibračního listu.

Produktová nabídka:

 • obchodní váhy bez tisku i s tiskem
 • samoobslužné systémy
 • váhy s integrovaným systémem počítání kusů
 • můstkové váhy
 • podlahové váhy
 • paletové váhy
 • paletové vážní vozíky
 • laboratorní váhy
 • závěsné jeřábové váhy
 • visuté jateční váhy
 • váhy pro vážení dobytka
 • mostové automobilové váhy
 • nápravové váhy
 • vážicí systémy pro vysokozdvižné vozíky
 • vážicí systémy pro elektrické vozíky
 • váhové terminály (indikátory)
 • průmyslové vážní můstky
 • obchodní a etalonová závaží
 • doplňky a příslušenství

Váhy a vážicí systémy se zajištěným záručním a pozáručním servisem.
Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 16. 4. 2006

Nápravové váhy

Nápravové silniční váhy pro statické i dynamické vážení.
Slouží především ke zjišťování nápravových, podvozkových a kolových zatížení vozidel. Ceny již od 46.900 Kč bez DPH za 2 ks vážicích platforem, kabeláž a indikátor hmotnosti s vestavěnou tiskárnou vážních lístků.

 

nápravová váha

 

Nápravové váhy lze využít též pro stanovení celkové hmotnosti vozidel a souprav. V tomto případě je ovšem nutné počítat s negarantovanou přesností měření či použitím samostatné vážicí platformy pod každé kolo, což může výrazně navýšit celkovou cenu vážicího systému.

Z hlediska přesnosti a metrologických vlastností, lze tedy tyto váhy považovat za plnohodnotnou náhradu mostových vah pouze v případě použití vážicí platformy pod každé kolo, ve statickém režimu.

Ověřitelné nápravové váhy lze používat pro obchodní vážení (výkup, prodej, fakturace na základě naměřené hmotnosti …) pouze v případě jejich ověření a použití vážicí platformy pod každé kolo.

Nápravové váhy dodáváme v několika provedeních:

 • mobilní přenosná vážicí platforma s vestavěným indikátorem
 • mobilní přenosná vážicí platforma, indikátor s vestavěnou tiskárnou, kabeláž nebo radiový přenos
 • mobilní přenosná vážicí platforma, indikátor, tiskárna, software
 • stabilní zabudovaná vážicí platforma

Pokračování »

Poslal Petr Hepnar : 15. 4. 2006